Biuletyn Informacji Publicznej   Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei 

Informacja o wyniku naboru

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko:


1. Referent ds. dróg

Unieważnia się postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. dróg ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej DSDiK we Wrocławiu w dniu 09.01.2014r. ze względów organizacyjnych. Jednocześnie informuję, że nadesłane aplikacje zostaną odesłane.

Wrocław, dnia 12.03.2014r.

2. Referent ds. partnerstwa publiczno - prywatnego

Unieważnia się postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. partnerstwa publiczno - prywatnego ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej DSDiK we Wrocławiu w dniu 11.02.2014r. ze względów organizacyjnych. Jednocześnie informuję, że nadesłane aplikacje zostaną odesłane.

Wrocław, dnia 12.03.2014r.

3. Starszy referent ds. partnerstwa publiczno - prywatnego

Unieważnia się postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Starszy referent ds. partnerstwa publiczno - prywatnego ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej DSDiK we Wrocławiu w dniu 11.02.2014r. ze względów organizacyjnych. Jednocześnie informuję, że nadesłane aplikacje zostaną odesłane.

Wrocław, dnia 12.03.2014r.

4. Referent ds. obsługi administracji
(umowa na zastępstwo)

Unieważnia się postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Referenta ds. obsługi administracji ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej DSDiK we Wrocławiu w dniu 17.02.014r. ze względów organizacyjnych. Jednocześnie informuję, że nadesłane aplikacje zostaną odesłane.

Wrocław, dnia 07.04.2014r.

5. Referent ds. obsługi jednostki

dot. ogłoszenia z dnia 11.02.2014r. z terminem składania ofert do dnia 21.02.2014r.

Z dniem 10.04.2014r. została zatrudniona Pani Nina Kaczmarek zam. Kąty Wrocławskie

Uzasadnienie:
Pani Nina Kaczmarek spełniła oczekiwania stawiane kandydatom do pracy na w/w stanowisku oraz wykazała się wiedzą merytoryczną i umiejętnościami, które rokują, iż należycie wywiąże się z powierzonych zadań i obowiązków służbowych.

Wrocław, dnia 14.04.2014r.
Autor: Anna Łuczak, wprowadzono: 14-04-2014 10:58 (redaktor: Anna Łuczak)
wersja do wydruku


Pozostałe wersje
Wybierz dokument

    Panel aktualizacyjny