Biuletyn Informacji Publicznej   Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei 

Informacja o wyniku naboru

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko:


1. Kierownik Działu Rozliczania Środków Pozabudżetowych

dot. ogłoszenia z dnia 16.09.2014r. z terminem składania ofert do dnia 25.09.2014r.

z dniem 03.10.2014r. została zatrudniona Pani Magdalena Stachera zam. Wrocław

Uzasadnienie:
Pani Magdalena Stachera spełniła oczekiwania stawiane kandydatom do pracy na w/w stanowisku oraz wykazała się wiedzą merytoryczną i umiejętnościami, które rokują, iż należycie wywiąże się z powierzonych zadań i obowiązków służbowych.

Wrocław, dnia 06.10.2014r.

2. Starszy inspektor

dot. ogłoszenia z dnia 14.11.2014r. z terminem składania ofert do dnia 25.11.2014r.

W związku z rezygnacją z podjęcia zatrudnienia przez wyłonionego kandydata spełniającego wymogi formalne, nabór zostanie powtórzony.

Wrocław, dnia 16.12.2014r.

3. Starszy inspektor (m. pracy Lądek Zdrój)

dot. ogłoszenia z dnia 19.11.2014r. z terminem składania ofert do dnia 01.12.2014r.

z dniem 07.01.2015r. został zatrudniony Pan Jan Nowicki zam. Wołów.

Uzasadnienie:
Pan Jan Nowicki spełnił oczekiwania stawiane kandydatom do pracy na w/w stanowisku oraz wykazał się wiedzą merytoryczną i umiejętnościami, które rokują, iż należycie wywiąże się z powierzonych zadań i obowiązków służbowych.

Wrocław, dnia 07.01.2015r.
Autor: Anna Łuczak, wprowadzono: 07-01-2015 10:34 (redaktor: Anna Łuczak)
wersja do wydruku


Pozostałe wersje
Wybierz dokument

    Panel aktualizacyjny